Lập vi bằng ghi nhận việc giao nhận tiền

Việc giao nhận tiền là hoạt động diễn ra thường xuyên trong cuộc sống. Với những trường hợp giao nhận với số tiền lớn luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các bên.

Trong thực tế, đã có không ít tranh chấp xảy ra khi các bên thực hiện giao nhận tiền cho nhau. Các trường hợp thường xảy ra như việc giao thiếu tiền, bên giao đã giao tiền nhưng bên nhận báo chưa nhận được… Đặc biệt với các số tiền lớn lên đến hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng thì các bên cần chú trọng đến căn cứ giao nhận.

Việc giao nhận tiền thường được các bên ký bằng giấy viết tay, tuy nhiên phương pháp này không tránh khỏi nhiều rủi ro như văn bản thể hiện việc giao nhận hư hỏng, mất; không có người làm chứng hoặc người làm chứng chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, người làm chứng không khách quan… Điều này hết sức bất lợi và gây ra nhiều rắc rối cho các bên.

Vì vậy, hiện nay việc lựa chọn Lập vi bằng để ghi nhận việc các bên giao nhận tiền cho nhau đã được sử dụng rộng rãi bởi tính ưu việt của Vi bằng là chứng cứ để Tòa án xem xét giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật.

Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi xảy ra trên thực tế do Thừa phát lại chứng kiến và tạo lập. Hoạt động của Thừa phát lại được pháp luật quy định rõ ràng, do vậy vi bằng do Thừa phát lại lập phải đảm bảo được tính khách quan, Thừa phát lại phải chịu trách nhiệm của mình về tính xác thực của vi bằng. Vi bằng sau khi lập được gửi đăng ký tại Sở Tư pháp và lưu trữ tại Văn phòng Thừa phát lại. Điều này giải quyết được tất cả những rủi ro của các giao dịch viết tay truyền thống. Vi bằng sau khi được đăng ký có giá trị là nguồn chứng cứ và được lưu trữ ít nhất tại 2 nơi và thời hạn lâu dài. Bởi vậy sẽ không còn lo lắng khi chứng cứ bị thất lạc hay người làm chứng chết, mất tích…

——————————————————————————————————————–

𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐋𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦!

🌏𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐋𝐀̣̂𝐏 𝐕𝐈 𝐁𝐀̆̀𝐍𝐆, 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:

🔔VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG

🏢 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢

📞𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟏𝟗 𝟐𝟓𝟔 𝟖𝟑𝟖 – 𝟎𝟗𝟏 𝟑𝟑𝟗 𝟐𝟖𝟑𝟖

️ ️ ️ ️ ️

#vanphongthuaphatlaihadong

#thuaphatlai

#vibang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *