LƯU Ý ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG KHI YÊU CẦU LẬP VI BẰNG – TRÁNH RỦI RO PHÁP LÝ

Vi Bằng là gì??

Tại khoản 3 điều 2 Nghị Định 135/2013/NĐ-CP:

“Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dừng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác”

Vậy thủ tục lập Vi bằng như thế nào???

Điều 26 Nghị Định 61/2009/NĐ-CP quy định

“1. Việc lập vi bằng phải do chính Thừa phát lại thực hiện. Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại có thể giúp Thừa phát lại thực hiện việc lập vi bằng, nhưng Thừa phát lại phải chịu trách nhiệm về vi bằng do mình thực hiện.

2.  Vi bằng chỉ ghi nhận những sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến; việc ghi nhận phải khách quan, trung thực.”

Như vậy chúng ta cần lưu ý rằng Việc lập Vi Bằng bắt buộc phải có sự chứng kiến trực tiếp của Thừa Phát Lại. Thư ký Nghiệp vụ chỉ là nhân viên Văn phòng Thừa phát lại giúp Thừa phát lại thực hiện các công việc nghiệp vụ pháp lý ví dụ như soạn thảo văn bản, sao, chụp các tài liệu, giấy tờ hoặc soạn thảo vi bằng theo sự chỉ đạo của Thừa Phát Lại, … Tuy nhiên trên thực tế đã có rất nhiều trường hợp Thừa Phát Lại không có mặt trực tiếp chứng kiến sự việc, hành vi khi lập Vi bằng mà để cho Thư ký nghiệp vụ tự thực hiện các công việc này thay Thừa Phát Lại khiến cho việc lập vi bằng không khách quan, trung thực, giá trị pháp lý của Vi Bằng không còn, ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng.

Việc thực hiện sai thủ tục, quy trình lập Vi Bằng có thể khiến cho Văn Phòng Thừa Phát lại bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động; Thừa Phát Lại thực hiện có thể bị miễn nhiệm chức danh. Minh chứng cho sự việc này là tại Thành Phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua, Sở Tư Pháp Thành phố đã tạm đình chỉ 01 Văn Phòng Thừa Phát Lại do vi phạm các thủ tục lập vi bằng trong đó có vi phạm vể việc Thừa Phát Lại không trực tiếp chứng kiến sự việc, hành vi khi lập Vi Bằng.

Do đó đối với các khách hàng Khi yêu cầu các Văn Phòng Thừa Phát lại lập vi bằng ghi nhận một sự kiện, hành vi nào đó cần hết sức chú ý rằng việc lập vi bằng có sự chứng kiến trực tiếp của Thừa Phát Lại hay không hay chỉ có sự chứng kiến của Thư ký nghiệp vụ hỗ trợ Thừa Phát Lại để tránh xảy ra những rủi ro pháp lý sau này.

Với kinh nghiệm nghề nghiệp lâu năm cùng với sự tận tâm, tận lực và tinh thần trách nhiệm cao. Văn phòng Thừa Phát Lại quận Hà Đông tự tin sẽ mang đến cho khách hàng dịch vụ lập Vi Bằng chuyên nghiệp “Nhanh chóng, hiệu quả, thuận tiện, chính xác theo quy định của pháp luật”

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *