Mua chung đất nhưng không có tên trên sổ đỏ

Câu hỏi:

Tôi có chung tiền với một người bạn mua đất, lúc giao tiền không làm giấy tờ và không có bằng chứng giao tiền, trên giấy tờ không có tên tôi và sau khi làm sổ người kia đem sổ cho tôi giữ. Vậy sau này nếu có tranh chấp thì tôi có được lấy lại tiền hoặc đất không và tôi phải làm sao để đảm bảo quyền lợi của mình?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Luật Đất Đai 2013 về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì:

“Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người một Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện”.

Như vậy, thì khi bạn chung tiền với một người khác để mua đất thì về nguyên tắc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) được cấp sẽ ghi đầy đủ tên của hai người để ghi nhận quyền sở hữu chung.

Tuy nhiên trên sổ đỏ hiện nay lại không có tên của bạn, đồng thời bạn cũng không có giấy tờ gì chứng minh việc hai người đã cùng góp vốn để mua chung để mua mảnh đất và chứng minh việc chuyển giao tiền. Dó đó, về mặt pháp lý thì người có quyền sử dụng định đoạt mảnh đất chỉ có bạn của bạn thôi, nếu không may có tranh chấp xảy ra giữa hai người thì bạn sẽ là người bất lợi hơn.

Để có thể tránh rủi ro sau này, bạn cần trao đổi với người bạn về việc ký Hợp đồng chuyển nhượng phần diện tích đất tương ứng với số tiền bạn góp và thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ để bạn được cùng đứng tên trên sổ đỏ.

Trường hợp không thực hiện được theo phương thức trên thì hai bạn cần làm một Văn bản thỏa thuận ghi nhận việc góp vốn cùng mua đất, cùng ký tên vào văn bản thỏa thuận dưới sự chứng kiến của Thừa phát lại.

Thừa phát lại sẽ lập Vi bằng ghi nhận lại những thỏa thuận về việc góp vốn cùng mua đất để chứng minh việc bạn góp vốn là có thật.

  • Vi bằng có giá trị chứng cứ không cần phải chứng minh, tạo niềm tin trong giao dịch giữa các bên.
  • Vi bằng là căn cứ để các bên thực hiện giao dịch khác như phân chia lợi nhuận theo đúng thỏa thuận đã thống nhất, thực hiện đúng, đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi bên như đã thỏa thuận.
  • Vi bằng là chứng cứ hỗ trợ Tòa án thuận tiện trong việc giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng, tránh thủ tục rườm rà, mất nhiều thời gian khi có tranh chấp xảy ra.

——————————————————————————————————–

𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐋𝐚̣𝐢 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦!

📣📣📣 𝐐𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐕𝐢 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠, 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG

🏢 𝐓𝐫𝐮̣ 𝐬𝐨̛̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢

🌏 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://thuaphatlaihadong.com

🌏 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤: https://www.facebook.com/thuaphatlaihadong

🌏 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: thuaphatlaihadong@gmail.com

🌏 𝐙𝐚𝐥𝐨: http://zalo.me/0919256838

🌏 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢: (𝟎𝟐𝟒) 𝟔𝟔𝟓𝟖 𝟑𝟑𝟓𝟓 – (𝟎𝟐𝟒) 𝟐𝟐𝟑𝟗 𝟑𝟑𝟖𝟖

🌏 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟏𝟗 𝟐𝟓𝟔 𝟖𝟑𝟖 – 𝟎𝟗𝟏 𝟑𝟑𝟗 𝟐𝟖𝟑𝟖

️ ️ ️ ️ ️

#vanphongthuaphatlaihadong

#thuaphatlai

#vibang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *