TẠI SAO LẠI CÓ CÁI TÊN LÀ “THỪA PHÁT LẠI” ???

Thừa phát lại là một chế định được thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2009 và tiếp tục được mở rộng quy mô thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ năm 2013. Tuy nhiên, sau gần 10 năm xuất hiện, Thừa phát lại vẫn còn là một khái niệm khá lạ lẫm đối với nhiều người bao gồm cả giới Luật học. Vậy Vì sao lại đặt tên Thừa phát lại? Nếu như đã có cơ quan Thi hành án rồi thì nhiệm vụ của Thừa phát lại để làm gì?

Tên gọi “thừa phát lại” là một thuật ngữ có gốc Hán – Việt và có tính lịch sử, nó được tồn tại ở miền Nam Việt Nam trong thời kỳ trước năm 1975. Tên “thừa phát lại” đã đi vào tiềm thức của người dân phía Nam. Nghĩa của nó chỉ một người công lại (một người không phải nhân viên nhà nước nhưng lại mang trong mình quyền lực nhà nước vì người đó được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm). Trong vốn từ ngữ Việt Nam hiện nay, cũng có người đề xuất có tên khác như: thừa hành viên, ở các tỉnh phía Bắc cũng có thời kỳ xuất hiện các nhân vật “mõ tòa”. Nhưng xét về tổng thể, Thừa phát lại có thể xem như một nghề luật tương tự Luật sư, Kiểm sát viên, Công chứng viên,…và cũng có trụ sợ hoạt động dưới hình thức là doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh, có cả tên gọi riêng – Văn phòng Thừa Phát Lại quận Hà Đông.

Về việc đã có thi hành án rồi, sao lại còn có thừa phát lại? Tại sao cả thi hành án và thừa phát lại đều tổ chức thi hành án?

Ý nghĩa chung ở đây là việc thí điểm xã hội hóa các công việc mà cơ quan nhà nước đang làm, giảm tải gánh nặng các công việc và tài chính của nhà nước. Do vậy, thừa phát lại có một ý nghĩa khác và đó cũng là mục đích tại sao lại cho thí điểm tổ chức thừa phát lại.

Ngoài ra Thừa phát lại có chức năng rộng hơn thi hành án, trong đó có chức năng lập vi bằng, giúp cho người dân sử dụng vi bằng đó để chủ động làm chứng cứ bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Như vậy, chỉ với một chức năng này thôi của thừa phát lại, nó đã xác lập được một kênh mới trong việc tạo lập chứng cứ, nó vừa giúp cho người dân vừa làm phong phú nguồn chứng cứ cho tòa án, cho cơ quan nhà nước khi xem xét các vụ việc có tranh chấp. Như thế cũng tăng sự chủ động, giúp cho người dân chủ động bảo vệ quyền lợi của mình. Chỉ riêng chức năng này đã thể hiện giá trị khá lớn của thừa phát lại.

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *