THỪA PHÁT LẠI LÀ GÌ? Kỳ 2: Điều kiện hành nghề Thừa phát lại

𝐊𝐲̀ 𝟐: Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐥𝐚̣𝐢

𝑉𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑏𝑜̂̉ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑇ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑙𝑎̣𝑖 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑎́𝑝 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑒̂𝑢 𝑡𝑎̣𝑖 Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 6 𝑁𝑔ℎ𝑖̣ đ𝑖̣𝑛ℎ 08/2020/𝑁Đ-𝐶𝑃:

– Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có độ tuổi không quá 65, chấp hành Hiến pháp, pháp luật và có đạo đức tốt.

– Có bằng tốt nghiệp đại học/sau đại học chuyên ngành Luật.

– Công tác pháp luật từ 03 năm trở lên sau khi có bằng chuyên ngành Luật nêu trên.

– Tốt nghiệp khóa đào tạo bồi dưỡng nghề Thừa phát tại Học viện Tư pháp hoặc công nhận tương đương với người được đào tạo ở nước ngoài hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại.

– Đạt yêu cầu trong kỳ thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại.

𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 đ𝒐́, 𝒄𝒐́ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒐̂́ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒔𝒂𝒖 đ𝒂̂𝒚 𝒔𝒆̃ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒎𝒊𝒆̂̃𝒏 đ𝒂̀𝒐 𝒕𝒂̣𝒐 𝒏𝒈𝒉𝒆̂̀ 𝑻𝒉𝒖̛̀𝒂 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒍𝒂̣𝒊 𝒏𝒆̂𝒖 𝒕𝒂̣𝒊 Đ𝒊𝒆̂̀𝒖 5 𝑻𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒖̛ 08/2020/𝑻𝑻-𝑩𝑻𝑷 𝒏𝒆̂́𝒖 𝒄𝒐́ 𝒄𝒂́𝒄 𝒈𝒊𝒂̂́𝒚 𝒕𝒐̛̀:

– Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, điều trai viên… kèm theo giấy tờ chứng minh đã có thời gian làm các chức vụ này từ 05 năm trở lên…

– Thẻ luật sư, thẻ công chứng viên kèm theo gian đã hành nghề luật sư, công chứng từ 05 năm trở lên…

– Quyết định bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư ngành luật, Bằng tiến sĩ Luật…

𝑁ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦, 𝑛𝑒̂́𝑢 đ𝑎́𝑝 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑒̂𝑢 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑜̣̂𝑝 ℎ𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛ đ𝑒̂̀ 𝑛𝑔ℎ𝑖̣ 𝑏𝑜̂̉ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑇ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑙𝑎̣𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑆𝑜̛̉ 𝑇𝑢̛ 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑛𝑜̛𝑖 đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑆𝑜̛̉ 𝑇𝑢̛ 𝑝ℎ𝑎́𝑝 đ𝑒̂̀ 𝑛𝑔ℎ𝑖̣ 𝐵𝑜̣̂ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝐵𝑜̣̂ 𝑇𝑢̛ 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑏𝑜̂̉ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑇ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑙𝑎̣𝑖. 𝑁𝑒̂́𝑢 𝑏𝑖̣ 𝑡𝑢̛̀ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑖 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̆𝑛 𝑏𝑎̉𝑛, 𝑛𝑒̂𝑢 𝑟𝑜̃ 𝑙𝑦́ 𝑑𝑜.

Quý khách có nhu cầu tư vấn dịch vụ LẬP VI BẰNG, xin vui lòng liên hệ:

🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG

🏢 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢

📞𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞:  0919 256 838 – 091 339 2838

#vanphongthuaphatlaihadong

#thuaphatlai

#vibang