Tổng hợp văn bản pháp luật về Thừa Phát Lại

5. Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN hướng dẫn về việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng.
6. Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC- VKSNDTC- BTC ban hành ngày 28/02/2014 về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội
7. Thông tư số 12/2014/TT-BTP ban hành ngày 26/04/2014, chính thức có hiệu lực từ ngày 10/06/2014 quy định về mẫu, nguyên tắc sử dụng trang phục, nguyên tắc cấp phát, sử dụng thẻ Thừa phát lại
8. Công văn số 4003/BTP-TCTHADS do Tổng cục thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp ban hành ngày 19/09/2014.
(Liên tục cập nhật)

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline: 091 339 2838

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *