Vi bằng nhờ người đứng tên hộ tài sản, thay mặt trong giao dich dân sự

☘☘☘ Khi xã hội càng ngày càng phát triển thì nhu cầu mua bán, trao đổi, nhận chuyển nhượng hàng hóa, tài sản cũng tăng cao. Nhưng trong trường hợp cá nhân không muốn tự mình tham gia vào giao dịch mua bán, trao đổi, nhận chuyển nhượng nên đã nhờ hoặc yêu cầu một cá nhân khác tham gia giao dịch dân sự thay mình.

☘☘☘ Việc nhờ một cá nhân khác thay mặt mình tham gia giao dịch dân sự cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro như cá nhân được nhờ không chuyển giao lại tài sản hoặc độc chiếm làm của riêng. Tuy nhiên, cá nhân được nhờ tham gia một giao dịch hoặc đứng tên trên một tài sản cũng sẽ có rủi ro khi việc thực hiện hộ công việc được nhờ sẽ được trả thù lao hoặc không được trả thù lao khi hoàn thành công việc. Nhiều trường hợp xảy ra khi cá nhân được nhờ đã hoàn thành toàn bộ công việc nhưng không được thanh toán phí thù lao.

👉👉👉𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑣𝑖̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦, 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝑉𝑖 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘ℎ𝑖 𝑉𝑖 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑐𝑢̛́ đ𝑒̂̉ 𝑇𝑜̀𝑎 𝑎́𝑛 𝑥𝑒𝑚 𝑥𝑒́𝑡 𝑘ℎ𝑖 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑣𝑢̣ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑑𝑎̂𝑛 𝑠𝑢̛̣ 𝑣𝑎̀ ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑦 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡; 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑎̆𝑛 𝑐𝑢̛́ đ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜̛ 𝑞𝑢𝑎𝑛, 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐, 𝑐𝑎́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑦 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡, 𝑉𝑖 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑛ℎ𝑜̛̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑒̂𝑛 ℎ𝑜̣̂ 𝑡𝑎̀𝑖 𝑠𝑎̉𝑛, 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑒̂̀ 𝑡ℎ𝑢̀ 𝑙𝑎𝑜 𝑘ℎ𝑖 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐.

Quý khách có nhu cầu tư vấn dịch vụ LẬP VI BẰNG, xin vui lòng liên hệ:

🔔 VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN HÀ ĐÔNG

🏢 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝐀𝟐𝟔 𝐤𝐡𝐮 đ𝐚̂́𝐮 𝐠𝐢𝐚́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đ𝐚̂́𝐭 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̣𝐧 𝐏𝐡𝐮́𝐜, 𝐪𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐇𝐚̀ Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢

📞𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞:  0919 256 838 – 091 339 2838

#vanphongthuaphatlaihadong

#thuaphatlai

#vibang