CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN THỪA PHÁT LẠI 24/7

Đội ngũ Thừa phát lại 24/7 với tôn chỉ “Tận tâm – Chuyên nghiệp – Chuẩn mực” trong nghề nghiệp, chúng tôi hiện đang thực hiện các nghiệp vụ sau:

  • Lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác
  • Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự, khách hàng
  • Trực tiếp tổ chức thi hành Bản án, quyế định của Toà án theo yêu cầu của đương sự
  • Thực hiện việc tống đạt các văn bản, giấy tờ tố tụng cho cơ quan Toà án, Cơ quan thi hành án dân sự
Xem thêm

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN THỪA PHÁT LẠI 24/7

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các quan hệ dân sự kinh tế phát triển đa dạng, phức tạp dẫn đến nhiều tranh chấp và vi phạm pháp luật do những mâu thuẫn và xung đột về lợi ích. Chính vì thế hoạt động Thừa phát lại đóng một vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp cấp dịch vụ pháp lý, giúp cá nhân, tổ chức ghi nhận các sự kiện, hành vi một cách trung thực, khách quan, cung cấp chứng cứ và tự chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình – một nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự Việt Nam.

Xem thêm

BẠN CÓ CẦN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHUYÊN NGHIỆP KHÔNG?